Hjälp oss stoppa Lindome Logistikpark!

Detta Drabbar Alla Som Bor i Lindome med Omnejd


Ökad Trafik och Risker

Planen inkluderar omkring 150 tunga lastbilstransporter dagligen under arbetstid, detta är under markförberedande fasen. När Logistikparken är klar planeras upp till 1200 lastbilstransporten varje dag.


Den ökade tunga trafiken förväntas belasta infrastrukturen och öka risken för trafikolyckor och köer, särskilt nära E6:an som är en vital trafikåder i regionen.

Vid kraftiga trafikstörningar finns det en betydande risk att ambulans och räddningstjänst inte kan komma fram i tid, eftersom Lindome brandstation ligger väster om den tönkta logistikparken.

Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för invånarnas säkerhet.

Lindome-avfarten används ofta för att leda om trafiken via väg 158 och gamla E6 vid trafikstörningar. Om trafiken ökar ytterligare finns det stora chanser att detta skapar totalt kaos i trafiken, vilket ytterligare förvärrar situationen och påverkar alla som anänder påfarten.


Långvarig Byggnation med Stora Störningar

Projektet förväntas pågå i upp till 15 år, vilket innebär omfattande bergsprängning med cirka 25 sprängningar årligen och konstant stenkrossning med stora maskiner. Denna aktivitet riskerar att orsaka betydande damm- och bullerproblem som kan försämra livskvaliteten för Lindomes invånare.


Miljöpåverkan på Sandsjöbacka Naturreservat
Logistikparken är tänkt att byggas nära det skyddade Sandsjöbacka naturreservat. Omfattande byggnation och tung trafik skulle otvivelaktigt påverka detta känsliga ekosystem och de arter som är beroende av det.


Tveksam Motivering för Platsvalet
Det råder misstankar om att det verkliga syftet med byggnaden är att möjliggöra stenutvinning för Skanska under en lång period, snarare än att upprätta en funktionell logistikpark. Om behovet av en ny plats är akut, varför välja en så tidskrävande och komplicerad plats?Om oss

Vi är en grupp engagerade grannar som bor i närheten av den planerade byggnationen av Lindomes Logistikpark.

Vi representerar olika samfälligheter i området och har förenats av ett gemensamt mål: att stoppa detta bygge.


Vårt engagemang grundar sig i en djup oro över de miljökonsekvenser som ett så stort byggprojekt innebär. Vi är bekymrade över den ökade mängden trafik och det störande ljud samt dammiga miljö som kommer att påverka vår vardag. Många av oss har barn och barnbarn, och tanken på att de ska växa upp i en sådan miljö är oacceptabel för oss.


Vi tror på kraften i gemensamt agerande och vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra en skillnad. Vår grupp är öppen för alla som delar vår vision och vill kämpa för en bättre och mer hälsosam miljö för våra familjer och framtida generationer.


Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad.


För mer information om hur du kan engagera dig, kontakta via mail: "Klicka här"

Låt oss arbeta tillsammans för att bevara och skydda vår vackra hembygdMer information

Länstyrelsens yttrande 2024-01-09

Här kan du ladda ner den utförda Miljökonsekvensbeskrivning utförd av Norcosult utförd 2023 beställd av Mölndal stad

Här kan du ladda ner den utförda Trafikutredningen utförd av AFRY utförd 2019 beställd av Mölndal stad

Här är en länk till Mölndals Stads informations sida om projektet

Länk till en artikel i Mölndalsposten