Om oss

lindomegrupp

Uppdraget för oss är att öka trygghet, trivsel, delaktighet och sysselsättning genom samverkan med er som bor i Lindome.

Samhällsarbetet i Lindome består av en samordnare, en handledare samt tio gymnasieungdomar som bland annat arbetar med demokratifrågor, arrangemang, generationsmöten, läxhjälp till grundskoleelever, miljöfrågor och workshops i dans, foto och graffiti.

I området har vi gjort trygghetsvandringar för att uppmärksamma otrygga miljöer, haft alkoholinformation till tonårsföräldrar samt anordnat olika arrangemang med mål att öka trivseln för de boende i Lindome, som konserter, idrottsevenemang och andra aktiviteter.

Samhällsarbete i Lindome sker i samverkan mellan: Mölndals stad, Förbo, Lindome centrum fastigheter AB, föreningar, boende med fler.

Verksamhetsberättelser