Om oss

”Uppdraget för oss är att öka trygghet, trivsel och delaktighet genom samverkan med er som verkar och bor i Lindome.”

Områdesarbete Lindome består av en samordnare, en handledare samt tio anställda ungdomar i gymnasieålder som bland annat arbetar med demokratifrågor, arrangemang, generationsmöten, läxhjälp till grundskoleelever, miljöfrågor, workshops och lovaktiviteter.

I området har vi bland annat gjort trygghetsvandringar för att uppmärksamma otrygga miljöer, haft alkoholinformation till tonårsföräldrar, anordnat olika arrangemang med mål att öka trivseln för de boende i Lindome, som konserter, idrottsevenemang, lovaktiviteter och andra aktiviteter.

Områdesarbete Lindome sker i samverkan mellan: Mölndals stad, Förbo, Lindome centrum fastigheter AB, föreningar, boende med fler.

Verksamhetsberättelser