Demokratigruppen

demo

 

Det är vi som är demokratigruppen på Lindomeprojektet. Vi tar hand om samhällsfrågor och arrangerar evenang runt saker som har med demokrati och samhälle att göra.

Hälsningar från oss!

Oscar, Erica och Gustav